Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Entero Virus 71 gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em đã xuất hiện trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh . Do vậy, Sở Y tế khuyến cáo, rửa tay là biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng quan trọng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *