Sau 10 năm nghiên cứu, ngày 3/7/2022, tại tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy (VSAC) đã giới thiệu đợt trồng khảo nghiệm, đánh giá 1.533 nguồn gen đậu nành quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *