Theo Bộ Y tế, cuối tháng 1 này, vaccine Covid-19 thứ 2 của Việt Nam: COVIVAC (Viện vaccine và sinh phẩm y tế sản xuất) sẽ bắt đầu thử nghiệm trên người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *