Ngày 24/3 là Ngày Thế giới phòng, chống lao. Đối với nước ta thì từ năm 2000 đến nay, tuy dịch tể bệnh lao trên cả nước giảm trung bình hàng năm 4,6% nhưng Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 16 trong số 30 nước có số người bệnh lao cao nhất toàn cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *