Đó là quy định được đưa ra tại dự thảo thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68 ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay trong 2 năm đầu, 50% trong năm thứ ba. Thời hạn cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng tự thỏa thuận, phù hợp với khả năng thu hồi vốn của dự án, nhưng tối đa không quá 12 năm.

Dự thảo thông tư nêu rõ, cho vay nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được thực hiện theo quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất. Chỉ các hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp được ký trước ngày 31-12-2020 mới được hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất. Để được vay vốn, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ và danh mục máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ do Bộ NN-PTNT công bố trong từng thời kỳ; danh mục các dự án đầu tư dây chuyền máy, thiết bị được Bộ NN-PTNT thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Theo dự thảo thông tư, lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn bằng VND để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp là lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn của ngân hàng cho vay, và được công bố công khai trong từng thời kỳ. Mức cho vay là 100% giá trị đối với hàng hóa và 70% giá trị đối với dự án.

Theo Bảo Minh ( SGGPO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *