Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng Hậu Giang  2022  với sự tham dự của 32 tỉnh, thành phố  trên cả nước trên các lĩnh vực: Thông tin & truyền thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hoá, thể thao& du lịch… đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham gia gặp gỡ chia sẻ, giới thiệu các giải pháp công nghệ thông minh, mô hình kinh doanh mới từ đó thúc đẩy tiến trình  chuyển đổi số của vùng ĐBSCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *