Theo quyết định của Liên bộ Công thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều ngày 21/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng; xăng RON 95 -III tăng 500 đồng/ lít và các mặt hàng dầu cũng tăng từ 380 đồng đến 990 đồng một lít/ kg. Đây là đợt  tăng giá xăng – dầu lần thứ 7 kể từ 21/4 đến nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *