Theo quyết định của Liên bộ Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ  chiều ngày 1/6) giá xăng tăng từ 390 đồng đến 520 đồng/ lít  ; trong khi đó các mặt hàng dầu giảm từ  10 đồng đến 270 đồng / lít, kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *