Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL- IICT do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp với Trường Đại học Cửu Long thành lập, vừa được khánh thành vào chiều nay, tại thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng Hòa Dân chủ nhân dân Lào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *