Trong 3 năm qua, chương trình đã có 459 mô hình trình diễn với tổng diện tích hơn 247 ha tại 13 tỉnh thành khu vực ĐBSCL. Đánh giá bước đầu các mô hình đã thành công cả về quy trình, giải pháp lẫn công tác chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *