Bên bờ hạnh phúc

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 13, sáng nay Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *