Ngày 16/06, Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết quan trọng và bế mạc Kỳ họp thứ ba. Trong phiên làm việc sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua một số dự án Luật và Nghị quyết của Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *