Tiếp cận tư pháp là quyền của mọi trẻ em, cho dù các em là nạn nhân, nhân chứng của tội phạm, người vi phạm pháp luật hay có liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên vị thế của trẻ em là phụ thuộc khiến các em dễ bị tổn thương hơn và tạo ra những khó khăn thực sự trong việc tiếp cận tư pháp. Vì vậy, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tư pháp người chưa thành niên là cần thiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *