Sáng 29/06, Bộ Ngoại giao tổ chức Chương trình Đối thoại biển lần thứ 8: Kỷ niệm 40 năm Unclos : Thúc đẩy hợp tác biển tại Đông Nam Á với sự tham dự của các chuyên gia,nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế nhằm tăng cường hợp tác trong các vấn đề biển giữa các nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *