6 tháng đầu năm nay, nhiều chỉ tiêu quan trọng đề ra trong chuyển đổi số đạt và vượt kế hoạch như: 100% tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; tỷ lệ người dân từ mười lăm tuổi trở lên mở tài khoản thanh toán đạt 66% (mục tiêu năm 2022 đạt 65%); tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử Trong tổng mức bán lẻ đạt 11,27% (mục tiêu đề ra là 7%)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *