Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 11/11, QH đã thông qua NQ về kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 với đa số đại biểu tán thành. NQ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 ở mức 6%; quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *