Lực lượng lao động, số người có việc làm quí 3 năm nay tiếp tục tăng so với quý trước với 51,9 triệu lao động, tăng 0,2 triệu người so với quý trước và đặc biệt tăng gần 2,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động tăng trong cả 3 khu vực kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *