Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em. Theo đó, tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tránh trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, không phù hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *