Sư đoàn 3, Quân khu 1 vừa tổ chức lễ xuất quân hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *