Giải trình, làm rõ về các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết hiện nay tình hình giải ngân rất khó nên đang có khoảng gần 900.000 tỷ đồng tiền ngân sách gửi tại ngân hàng. Trong bối cảnh thị trường vốn thắt chặt, các chuyên gia cho rằng cần sớm khơi thông nguồn vốn này để tiếp sức cho người dân, doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *