Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 19/06, Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đọc tờ trình (tóm tắt) về dự án Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và an ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *