Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, ngày 31/10, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2, thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách 2019 và kế hoạch năm 2020. Theo chương trình, 66 đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến. Bốn thành viên Chính phủ, gồm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng Bộ trưởng Văn hoá, thể thao và du lịch giải trình thêm các vấn đề đại biểu đặt câu hỏi, quan tâm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *