Các đại biểu cho rằng, năm 2022, đất nước nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát. Năm 2023, để ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong bối cảnh thương mại thế giới, xuất khẩu suy giảm, doanh nghiệp cắt đơn hàng, tác động đến người lao động, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, phải có sự tập trung, có cả giải pháp cấp bách và lâu dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *