Hôm nay, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 tiếp tục chương trình làm việc tuần thứ hai với nội dung trọng tâm là công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước, Chính phủ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *