Tiếp tục kỳ họp thứ 4 quốc hội khóa 14 ,ngày 23/11, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua  Luật quản lý nợ công sửa đổi, thảo luận dự án Luật an ninh mạng và luật khiếu nại tố cáo của công dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *