Tiếp tục Kỳ họp thứ 3, QH khóa 14, sáng nay các đại biểu QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Nhiều đại  biểu quan tâm đến các chính sách phát triển đường sắt và những ưu đãi, hỗ trợ trong hoạt động đường sắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *