Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14, sáng nay,  Quốc hội nghe trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Sau đó Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về nội dung này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *