Sáng 27/3, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương để thảo luận, bỏ phiếu đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thành tích thời kỳ kháng chiến. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *