Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan để có một hành lang pháp lý vững chắc cho thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam. Đây là ý kiến được đưa ra tại Tọa đàm “Phát triển thị trường mua bán nợ xấu tại Việt Nam” do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng 29/11 tại Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *