Suốt 97 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn luôn giữ vững vai trò đội quân xung kích và chủ lực trong cung cấp thông tin chuẩn xác, đúng đắn, định hướng dư luận xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *