Trong không khí hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo cách mạng nói chung cần ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; không ngừng củng cố đoàn kết nội bộ, phát huy tính cách mạng tiên phong, phản ánh chuẩn xác, sinh động và kịp thời chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đến với người dân và bạn bè quốc tế, đồng thời chủ động bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm, tư tưởng, thông tin sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, báo chí cũng cần phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân đến với Đảng và Nhà nước và làm tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *