Tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chủ trì Lễ phát động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *