Nếu như trước đây đường lây truyền HIV/AIDS  chủ yếu qua đường máu, nghiện, chích ma túy thì những năm gần đây tỷ lệ lây qua quan hệ tình dục không an toàn đã tăng dần từ 65% lên hơn 82% vào năm 2022. Đặc biệt, tỉ lệ nam giới nhiễm tăng nhanh, trong đó phần lớn là nhóm nam có quan hệ tình dục đồng giới.Tại một số địa phương, có 60- 80% số người nhiễm HIV mới được phát hiện là nam quan hệ tình dục đồng giới. Đây chính là thách thức trong cuộc chiến chống đại dịch AIDS vào năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *