Đánh cắp số phận

Trong khi kim ngạch xuất khẩu các  mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang các thị trường truyền thống  lớn như Mỹ, Nhật Bản giảm thì giá trị xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại tăng. Với những điểm sáng đã đạt được , việc thúc đẩy mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam rất cần chú trọng. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu cũng phải tìm hiểu và chuẩn bị thật kỹ những quy định về tiêu chuẩn từ thị trường này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *