Nghị quyết được Quốc hội thông qua chiều 16/6 yêu cầu đưa sách giáo khoa bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, khi sửa đổi Luật giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *