Trong chương trình làm việc chiều 21/10, Quốc hội nghe các tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *