Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liện hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động chính sách về bình đẳng giới, phát triển cộng đồng thông qua các sản phẩm truyền thông trực quan. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *