Đánh cắp số phận

UB TW MTTQ Việt Nam hôm 05/11 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam các thời kỳ góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tham dự Hội nghị có ông Hoàng Trung Hải, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *