Quốc hội vừa đồng ý tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7/2023, tức tăng 20,8% so với lương cơ sở hiện nay (1,49 triệu đồng một tháng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *