Để hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp, ổn định giá cả hàng hóa… liên bộ Công thương – Tài chính quyết định giữ ổn định giá xăng dầu.

Ngày 13-4, Bộ Công thương đã ra văn bản điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, trước những diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây, mặc dù tính bình quân 15 ngày thì một số mặt hàng vẫn tăng giá nhưng liên bộ Công thương – Tài chính đã quyết định  giữ nguyên giá bán xăng dầu. Cụ thể:

 

  • – Xăng RON 92  không cao hơn mức giá 17.286 đồng/lít;
  • – Xăng E5  không cao hơn mức giá 16.956 đồng/lít;
  • – Dầu diesel 0,05S  không cao hơn mức giá 15.883 đồng/lít;
  • – Dầu hỏa  không cao hơn mức giá 16.073 đồng/lít;
  • – Dầu madút 180CST 3,5S  không cao hơn mức giá 12.653 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo văn bản, liên bộ Công thương – Tài chính quyết định điều chỉnh mức xả quỹ bình ổn giá xăng dầu:

  • – Xăng các loại: 991 đồng/lít (từ mức 1.020 đồng/lít)
  • – Dầu diesel các loại: 134 đồng/lít (từ mức 5 đồng/lít);
  • – Dầu hỏa: 217 đồng/lít (từ 0 đồng/lít);
  • – Dầu madút các loại: 383 đồng/kg (từ mức 0 đồng/lít)

Như vậy, theo Bộ Công thương, giá một số mặt hàng xăng dầu đáng lẽ phải tăng giá, tuy nhiên để hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhằm ổn định giá cả hàng hóa, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, liên bộ Công thương – Tài chính quyết định giữ ổn định giá xăng dầu.

Nguồn: C.V.KÌNH ( TTO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *