Để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dự và chỉ đạo cuộc họp của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *