Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, sáng nay (25/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại nghe hội trường để nghe trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *