Sáng nay tại Hà Nội, Hội LHPN Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ UNwomen đã tổ chức hội thảo Thách thức và giải pháp để phụ nữ dân tộc thiểu số không bị bỏ lại phía sau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *