Sau bão, người dân không được chủ quan, tiếp tục tránh xa những nơi nguy hiểm: nhà hư hại nặng, cây cối, cột điện có nguy cơ gẫy đổ…‎ Kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trong nhà, đặc biệt là thiết bị điện trước khi sử dụng. Dọn dẹp nhà ở và vệ sinh môi trường. Thống kê thiệt hại, báo cáo kịp thời đầy đủ, chính xác với chính quyền địa phương. Xử lý nước sạch, an toàn để ăn uống và sinh hoạt. Không được đi qua, lại gần quanh khu vực nguy cơ sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *