Thực hiện NQ 68 của CP và QĐ 23 của TT về các chính sách hỗ trợ tới NLĐ và người sử dụng lao động của ngành BHXH Việt Nam, đến nay đã có 588 đơn vị với 105.582 lao động đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với hơn 727 tỷ đồng tại 52 tỉnh, TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *