Để xây dựng Trung tâm cơ giới hóa vùng ĐBSCL, góp phần phục vụ tốt sản xuất và tiêu thụ nông sản, tại hội thảo, các đại biểu kiến nghị thực hiện các giải pháp, trong đó cần đánh giá tiêu chí và đánh giá mức độ cơ giới hóa từng địa phương; thực hiện chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị, công nghệ phục vụ; thực hiện nguồn vốn và nguyên tắc hỗ trợ xây dựng hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *