Tại hội thảo, các vấn đề được quan tâm, đặt ra xoay quanh nhu cầu về nguồn nhân lực Chuyển đổi số và kinh tế số khu vực các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp; những tiềm năng thuận lợi của ĐBSCL trong công tác đào tạo kỹ năng số, các khó khăn thách thức khi triển khai thực hiện tại các địa phương. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về cơ hội và thách thức của nguồn nhân lực về kỹ năng số; các vấn đề chuyển đổi từ phương pháp đào tạo truyền thống sang các phương pháp số, học viện mạng, mô hình đại học trực tuyến… góp phần định hướng phát triển đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *