Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam-trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *