Hội nghị ACAMM-23 được tổ chức nhằm tập trung trao đổi thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm, đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường thúc đẩy của lục quân các nước Asean cùng chung tay ứng phó với các thách thức an ninh chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *