Truyền thông chính sách là phần quan trọng trong hoạt động truyền thông của Đảng, Nhà nước, có vai trò hết sức quan trọng. Mục tiêu là làm sao mọi chính sách phải đến được với người dân với phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng. Truyền thông chính sách tốt là giải pháp tốt góp phần gia tăng hiệu quả, hiệu lực của chính sách, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khi chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc vào chiều 24/11 về truyền thông chính sách với chủ đề: “Nhận thức – hành động – Nguồn lực”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *